Fårnäringen blomstrar - SVT Östnytt, 2010-03-09
 Fler får än männinskor - SVT Östnytt, 2010-03-09